Lukman Nur Hakim

Belum menuliskan informasi profilenya.

Selengkapnya
EMPAT PILAR CALON HAJI

EMPAT PILAR CALON HAJI

SAKANE WONG PANG KAJI

Oleh: Lukman Nur Hakim

Sekabehane bangunan umah, kudu ana sakane (penyangga). Umahe enyong rika, yaah?, ana sakane kabeh. lamon langka sakane, pastine ora bisa ngadeg. Apa maning umahe Islam, sakane kudu diadegena sing kuat. Jejeg menduwur madep langit. Ora obah daning angin, lan kropos kena rayap.

Agama islam kuwe diadegena nganngo saka lima, sing kudu dilakoni daning wong muslim kabeh. lamon ora?, umahe islam kuwe bakal rusak atawa rubuh.

Lima saka kuwe. Siji, wong Islam kudu maca sahadat, gelem lakoni sholat limang waktu, jakate ditokkena, tirakat ora mangan tegese puasa. Nah, sing terahir kuwe munggah kaji maning umahe gusti Allah, sing ana neng Mekkah.

Siji tekan papat, kuwe langka embel-ebelane. Kecuali sing nomor lima. Ana tambahan kudu wong sing kuasa, artine kuasa kuwe; kuat tenaga, duwite, ana ilmune tur kenceng niate. Terus ana tambahan maning, dalane sing pang dilewati maning Mekkah aman, langka begal tur negarane ora pada tukaran. Sing dadi syarat sida mangkat maning, neng ndalan karo tempat sing ditekani ora kena wabah penyakit.

Maksud kudu kuat sing neng nduwur kuwe. Artine wong sing pang mangkat kaji, kuat mlaku neng ndalan kanggo nglakoni rukun lan wajibe. Dadine pada waras neng negeri Mekkah, eben ora ngrepoti kanca, tangga karo negara.

Tegese, ne enyong rika kabeh pang nglakoni ibadah haji, ya?. ana sakane sing kanggo yangga. Eben kajine ora limbung atawa medeng. Sakane kuwe ditancepna sing jero eben jejeg lan ora ngobahi niat.

Sakane sing ditancep kena mau, kudu kuat kena godaan panase sengenge, udan lan angin. Aja sampe sakane di culna atawa dijor klowor. Sebab, ne saka munggah kaji kuwe kuat, engkone bakal ndadekena ibadah kajine sing dilakoni lancar lan khusu.

Nah!, aran saka mau, sing kaping pisan. "Awak". Ko bisa, awake kudu kuat. Apa hubungane awak karo kaji. kyeh, rongokena!. Ibadah haji kuwe, ibadah sing akeh nganggo mlaku. Misale bae, Thawaf (muteri ka’bah) ping pitu putaran, sai (mlaku antara Shafa lan Marwa), jumrah, lan sapiturute. Kabeh mau dilakoni nganggo mlaku. Ora numpak motor atawa becak. Apamaning ngojeg, dalane sesek nemen. Bisane kur mlaku tok.

Toli, lawon awake ora kuat, bakal ngganggu ritual ibadahe lan uga ndadekena ora khusu. Mulane, wong sing pang kaji kudu akeh olah ragane, lan dicukupi gizine. Eben awake tetep sehat lan kuat.

Kaping pindo, wong pang munggah kaji, kudu nduwe "Duwit Akeh" eben cukup kanggo bayar kaji, atawa istilah wong kulon kali "kuat fuluse". Wong jare kementria agama, kaji tahun 2018 bayare 35.235.602. Duwit semono kan ora satitik. Kiye arane saka sing nomor loro.

Tapi, untunge jare ngendikane gusti kanjeng Nabi; "Mengeluarkan biaya untuk keperluan haji akan dinilai Allah SWT setara dengan mengeluarkan biaya untuk Perang Sabil, satu dirham akan menjadi tujuh ratus kali lipat". (HR. Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Thabrani dan Baihaqi). Alhandulillah, gusti kanjeng nabi, ngai bebungah karo wong sing ngetokkena duwit kanggo kaji.

Nglakoni kaji kuwi, dudu mung pengin tok, atawa awake waras. Duwit telung puluh lima juta, kuwe enggo bayare haji tok. durung sangune karo tinggalan wong sing neng umah.

Tapi. Ne, rika wis nduwe duwit akeh. Yah ndang ndaftar. Aja di ende-ende. Engko duwite entong, Kanggo liyane. Sebab ana dawuhe gusti kanjeng Nabi, “Bersegeralah melaksanakan haji, karena sesungguhnya seorang di antara kamu tidak mengetahui apa yang akan merintanginya di masa yang akan datang.” (H.R. Ahmad).

Saka sing nomer telu, diarani " ilmu". Wong pang mangkat kaji, kudu nduwe ilmune. Eben aja pada bingung tur ngawur, olih nglakoni kaji mau. Mugane, ngaji bab fikih kaji karo kyai. Atawa karo Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Sing ana neng pareke umahe dewek-dewek.

Aja isin-isin ari ngaji, ora bisa yah takon. Eben faham nglakoni ibadah kaji mau. Lamon gelem ngaji insyaAllah sawise faham. Engkone bakal olih ijasah kaji mabrur. Sebab wis usaha nglakoni haji sing bener, sesuai tindak lan pituture gusti kanjeng Nabi.

Saka sing nomer papat arane "Jiwa". Wong pang munggah kaji kuwi, kudu ikhlas. Atine mantep ngadep maning gusti Allah. Ora kena niat liyane. Eben ngrasakena nikmate dadi tamune gusti Allah. Toli, aja bae nduwe penginan ne wis balik pengin diundang Pak atau Ibu Kaji. atau pengin di hormati neng kampung sebabe wis munggah kaji.

Yuh!. sing pang dadi tamune gusti Allah. Mulai saiki, tinggalne apa bae sing ora olih daning gusti Allah lan pepekkena ibadah sunnah lan wajib sing masih kosong. Eben engkone olih jagongan sing paling duwur ana neng suarga.

sebab, ana dawuhe gusti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sing artine, “Orang-orang yang sedang berhaji atau berumroh adalah tamu-tamu Allah dan para peziarah rumah-Nya, jika mereka meminta sesuatu dari-Nya niscaya Ia akan memberinya. Dan jika mereka memohon ampunan dari-Nya niscaya Ia akan mengampuninya. Dan jika mereka berdoa kepada-Nya niscaya Ia akan mengabulkannya. Dan jika mereka bersyafaat (memintakan sesuatu untuk orang lain) kepada-Nya niscaya Ia akan menerima syafaatnya” (H.R. Ibnu Majah).

Papat saka atawa tiang mau kudu kuat, lamon kepengin dadi tamune gusti Allah sing dimulyakena. Sebab papat kuwe, bisa ndadekena lancar lan khusune ibadahe.

Monggo sedulur disiapna sing temenanan bekale kaji kuwe. Aja diende-ende lan guyonan. Mumpung dinggahi kesempatan waras lan sehat. Rizki sing berkah. Bismillah, niat sing kuat olihe ibadah. Lan semoga tahun kye dikobul, dadi tamune gusti Allah. Amin

Labbaikkallah humma labbaik.

DISCLAIMER
Konten pada website ini merupakan konten yang di tulis oleh user. Tanggung jawab isi adalah sepenuhnya oleh user/penulis. Pihak pengelola web tidak memiliki tanggung jawab apapun atas hal hal yang dapat ditimbulkan dari penerbitan artikel di website ini, namun setiap orang bisa mengirimkan surat aduan yang akan ditindak lanjuti oleh pengelola sebaik mungkin. Pengelola website berhak untuk membatalkan penayangan artikel, penghapusan artikel hingga penonaktifan akun penulis bila terdapat konten yang tidak seharusnya ditayangkan di web ini.

Komentar

Bergabung bersama komunitas Guru Menulis terbesar di Indonesia!

Menulis artikel, berkomentar, follow user hingga menerbitkan buku

Mendaftar Masuk     Lain Kali